YAYINLAR.
Prof. Dr. Selçuk KIRLI - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Psikiyatrist
2012
Kotan Z Sarandöl E.,Kırhan E Özkaya G., Kırlı S., Serum brain-derivedneurotrophicfactor, vascularendothelialgrowthfactorandleptinlevels in patientswith a diagnosis of severe majordepressivedisorderwithmelancholicfeatures. Therapeuticadvances in psychopharmacology. 65-74 2(2)
2011
Eker S.S., Akkaya C.,Cangür Ş., Sarandöl A.,ÖztepeYavascı E.,Sarıkavaklı Ü., Kırlı S., Erken ve geç başlangıçlı distimik bozukluğun klinik özellikleri, belirti dağılımı ve sosyal uyum yönünden farklılıkları. Anadolu Psikiyatri Dergisi 49-54 12
2011
Eker S.S., Akkaya C.,Cangür Ş.,Yuvanc U., Sarandöl A., Kırlı S., Theeffects of reboxetineandvenlafaxine on ECG variables in depressedpatients. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 11-17 21
2010
Akkaya C., Kırlı S., Eker S.S.,CangürŞ.,Canbazoğlu M., Sarandöl A., Comparison of theEfficacyandSafety of Sertraline, ReboxetineandVenlafaxine in PatientswithMajorDepressiveDisorder: A Pooled Analysis of FourRandomized, Open-LabelTrials. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 274-287 20
2009
Sivrioğlu E.Y.,SivrioğluK.,ErtanT.ErtanF.S.CankurtaranE.AkiO.UluduzD.Ince B. Kırlı S., Reliabilityandvalidity of theGeriatricDepressionScale in detection of poststrokeminordepression J ClinExpNeuropsychol 999-1006 31
2009
Eker S.S., Kırlı S., Akkaya C.,Cangür Ş., Sarandöl A., Aretheredifferencesbetweenserotonergic, noradrenergicanddualactingantidepressants in thetreatment of depressedwomen? World J BiolPsychiatry 400-8 10
2009
Sarandöl A., Eker S.S., Sivrioğlu E.Y., Özkaya G., Erer özbek Ç.S., Zarifoğlu M., Kırlı S., Behavioraldisturbancesanddepression of patientswithParkinson’sdiseasehavesignificantimpact on caregivers. Neurology, Psyhiatryand Brain Research 91-96 16
2009
Eker S.S., Akkaya C.,Cangür Ş., SarandölA.,Deniz G., Kırlı S., Oral antipsikotik kullanımına eklenmiş depo antipsikotik tedavisinin şizofreni hastalarının tedaviye uyumları üzerine etkisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 272-277 19
2009
Aydın A., Eker S.S.,Cangür Ş., Sarandöl A., Kırlı S., Şizofreni Hastalarında Bakımveren Külfet Düzeyinin, Sosyodemografik Değişkenler ve Hastalığın Özellikleri ile İlişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 10-14 46
2009
Akkaya C.,SarandölA.,Kotan VO.,CangürS.,Aydın A., Kırlı S., TheEffectiveness of RisperidoneLong-actingInjection in Oral AntipsychoticNon-AdherentPatientswithSchizophrenia: A RetrospectiveStudy. Bulletın Of ClınıcalPsychopharmacology 255-62 19
2008
Eker S.S., Akkaya C., Sarandöl A.,Cangür Ş., Sarandöl E., Kırlı S., Effects of variousantidepressants on serum thyroidhormonelevels in patientswithmajordepressivedisorder. ProgNeuropsychopharmacolBiolPsychiatry 955-61 32
2008
Akkaya C.,SarandölA.,DanacıAE.iSivrioğluE.Y.,Kaya E., Kırlı S., Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 292-9 19
2007
Akkaya C.,Sarandöl A.,Cangür S., Kırlı S., Retrospectivedatabaseanalysis on theeffectiveness of typicalandatypicalantipsychoticdrugs in an outpatientclinicsetting. Human PsychopharmacolClinExp 515-28 22
2007
Sarandöl A.,Sarandöl E., Eker S.S.,ErdinçS.,Vatansever E., Kırlı S., Majordepressivedisorder is accompaniedwithoxidativestress: short-termantidepressanttreatmentdoes not alteroxidative-antioxidativesystems. Hum Psychopharmacol 67-73 22
2007
Akgöz S, Akkaya C.,Berkay F, Türkmen inanır N.,Kan I, Kırlı S., Trends in theannualincidencerates of narcoticsfelonsarrestedoverthelast 30 years in metropolitan Bursa, Turkey. Tohoku J ExpMed. 253-63 212
2007
Sarandöl A., Kırlı S., Akkaya C.,OcakN.,Eröz E., Sarandöl E., CoronaryArteryDisease Risk Factors in PatientswithSchizophrenia: Effects of ShortTermAntipsychoticTreatment. Journal of Psychopharmacol 857-63 21
2007
Sarandöl A., Kırlı S., Akkaya C.,AltınA.,Demirci M., Sarandöl E., Oxidative-antioxidativesystemsandtheirrelationwith serum S100 B levels in patientswithschizophrenia: Effects of shorttermantipsychotictreatment. Progress in Neuro-Psychoparmacology&BiologicalPsychiatry 1164-9 31
2007
Sivrioglu EY, Kirli S, Sipahioglu D, Gursoy B, Sarandol E," Theimpact of ?-3 fattyacids,vitamins E and C supplementation on treatmentoutcomeandsideeffects in schizophreniapatientstreatedwithhaloperidole: an open-label pilot study," Progress of Neuro-Psychopharmacology&BiologicalPsychiatry, 31(7), 1493-1499
2006
Akkaya C.,Sivrioğlu E.Y., Sarandöl A., Eker S.S., Kırlı S., Majör Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetinin Sosyal İşlev Kaybı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Randomize Açık Etiketli Bir Çalışma. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 5-13 19
2006
Akkaya C.,akgözS.,KotanZ.,Kaya B., Kırlı S., Bursa'da 1974-2003 Yılları Arasındaki Yasadışı Uyuşturucu Madde Suçu Profili. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 124-130 19
2006
Sarandöl A.,Sarandöl E., Eker S.S.,KaraağaçU.E.,Hızlı B.Z.,Dirican M., Kırlı S., Oxidation of apolipoprotein B-containinglipoproteinsand serum paraoxonase/arylesteraseactivities in majordepressivedisorderProgNeuropsychopharmacolBiolPsychiatry 1103-8. 30
2006
Yazicioglu B., Akkaya C., Sarandöl A.,Akgöz S., Eker S.S., Kırlı S., A comparison of theefficacyandtolerability of reboxetineandsertralineversusvenlafaxine in majordepressivedisorder: a randomized, open-labeledclinicaltrialProgNeuropsychopharmacolBiolPsychiatry 1271-6 30
2006
Akkaya C.,SivrioğluE.Y.,Akgöz S., Eker S.S., Kırlı S., Comparison of efficacyandtolerability of reboxetineandvenlafaxine XR in majordepressionandmajordepressionwithanxietyfeatures: an openlabelstudy. Hum PsychopharmacolClinExp 337-45 21
2006
Akkaya C.,Sivrioğlu E.Y., Sarandöl A., Eker S.S., Kırlı S., Majör Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetinin Sosyal İşlev Kaybı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Randomize Açık Etiketli Bir Çalışma. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 5-13 19
2005
Akkaya C.,Sarandöl A., SivrioğluE.Y.,ÇakmakS.,Altınbaş B., Kırlı S., Reboksetinin majör depresyon ve eşlik eden anksiyete belirtilerine etkisi. Yeni Symposium 142-7 43
2005
Eker S.S., Akkaya C.,Akgöz S., Sarandöl A., Kırlı S., Major Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetin'in Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Turk Psikiyatri Dergisi 153-63 16
2003
Akkaya C., Eker S.S.,Yazicioglu B., SivrioğluE.Y.,Sipahioğlu D.,Cangür Ş., Kırlı S., Majör Depresyona Eşlik Eden Anksiyete Belirtilerinin VenlafaksinXR’ın Tedavi Sonuçlarına Etkisi Yeni Symposium 189-96 42
2003
Akkaya C.,Sivrioğlu E.Y., Sarandöl A., Kırlı S., Major Depresif Bozukluk’taVenlafaksin XR ve Reboksetin’in Etkililik ve Güvenilirliğinin karşılaştırılması. Yeni Symposium 170-7 41
1998
Kirli S and Çalışkan M, "A comperativestudy of sertralineversusimipramine in postpsychoticdepressivedisorder of schizophrenia," SchizophreniaResearch, 33,103-111
Ana Sayfa
Prof. Dr. Selçuk KIRLI
Konak Mah. Lefkoşe Cad. N.M. Ofispark B Blok No:36 Kat:1 D:2 Nilüfer/BURSA
0224 232 25 49
0532 413 75 99
www.selcukkrl.com
info@selcukkrl.com

Her hakkı saklıdır. Bu sitede yer alan görseller ve metinler www.selcukkrl.com'a ait olup hiçbir şekilde kopyalanamaz.
Her hakkı saklıdır © 2013-2019
Nilüfer / BURSA